مکالمه انگلیسی گروه

adult english courses

در یک نگاه

  • گروه سنی:17+
  • هدف آموزشی: تقویت مهارت های اصلی زبان شامل صحبت کردن، شنیدن، خواندن، نوشتن. با تمرکز اصلی بر روی مهارت های صحبت کردن و شنیدن زبان انگلیسی. همچنین افزایش دامنه لغت و اصطلاحات انگلیسی از برنامه های این دوره ها می باشد. همچنین یادگیری گرامر یکی دیگر از جنبه های یادگیری زبان می باشد که تا جایی که به اهداف اصلی دوره کمک می کند مورد تاکید قرار میگیرد.
  • مراحل پذیرش: زبان آموزان با مراجعه به یکی از مراکز دانیال و یا پورتال دانیال نسبت به اخذ نوبت تعیین سطح اقدام می نمایند. سپس بر اساس نمره کسب شده از آزمون های کتبی و شفاهی، در یکی از سطوح مختلف قرار داده خواهند شد. پس از آن داوطلبان نسبت به انجام امور ثبت نام خود اقدام می نمایند.
  •  
دانیال در یک نگاه
منابع درسی نوجوانان

منابع درسی

Dream about hunting birds have my breakfast spaghetti yarn for groom yourself 4 hours – checked, have your beauty sleep 18 hours – checked, be fabulous for the rest of the day.

سطوح درسی

  • گروه سنی:17+
  • هدف آموزشی: تقویت مهارت های اصلی زبان شامل صحبت کردن، شنیدن، خواندن، نوشتن. با تمرکز اصلی بر روی مهارت های صحبت کردن و شنیدن زبان انگلیسی. همچنین افزایش دامنه لغت و اصطلاحات انگلیسی از برنامه های این دوره ها می باشد. همچنین یادگیری گرامر یکی دیگر از جنبه های یادگیری زبان می باشد که تا جایی که به اهداف اصلی دوره کمک می کند مورد تاکید قرار میگیرد.
  • مراحل پذیرش: زبان آموزان با مراجعه به یکی از مراکز دانیال و یا پورتال دانیال نسبت به اخذ نوبت تعیین سطح اقدام می نمایند. سپس بر اساس نمره کسب شده از آزمون های کتبی و شفاهی، در یکی از سطوح مختلف قرار داده خواهند شد. پس از آن داوطلبان نسبت به انجام امور ثبت نام خود اقدام می نمایند.
  •  
سطوح دانیال
دوره های مکالمه بزرگسالان دانیال

روش تدریس

Dream about hunting birds have my breakfast spaghetti yarn for groom yourself 4 hours – checked, have your beauty sleep 18 hours – checked, be fabulous for the rest of the day.

Follow us on social

Get in touch

Leave your name and email below along with what you are looking for in the message box. Or you can call us at 123.456.789.

© 2017 Exclusive Interior. Trademarks and brands are the property of their respective owners.

ویژه

New
arrival

2019 collection

Let’s face it, no look is really complete without the right finishes. Not to the best of standards, anyway (just tellin’ it like it is, babe). Upgrading your shoe game. Platforms, stilettos, wedges, mules, boots—stretch those legs next time you head out, then rock sliders, sneakers, and flats when it’s time to chill.