آموزشگاه زبان دانیال

برنامه سالانه آموزشگاه های زبان دانیال

بهار 1399

شروع ترم:

بعلت شرایط کشور برنامه جدید بعدا اعلام می شود.

میان ترم:

پایان ترم:

تاریخ های تعیین سطح:

تعطیلات رسمی:

جبرانی ها:

تابستان 1399

شروع ترم:

بعلت شرایط کشور برنامه جدید بعدا اعلام می شود.

میان ترم:

پایان ترم:

تاریخ های تعیین سطح:

تعطیلات رسمی:

جبرانی ها:

تابستان دو 1399

شروع ترم:

بعلت شرایط کشور برنامه جدید بعدا اعلام می شود.

میان ترم:

پایان ترم:

تاریخ های تعیین سطح:

تعطیلات رسمی:

جبرانی ها:

ویژه

آموزشگاه زبان دانیال

زبان آموز جدید

2019 collection

آزمون های بین المللی

برای ثبت نام در آموزشگاه زبان دانیال می توانید با کلیک بر روی لینک زیر و پر کردن فرم ثبت نام اقدام نمایید.