اشتباهات رایج زبان انگلیسی

common mistakes

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی یکی از اصلی‌ترین راه‌های یادگیری زبان، کمک گرفتن از شنیده‌هایتان در زبان است، چیزی که در مکالمات روزمره می شنوید و یا در  بعضی کتاب ها یا فیلم ها با گویش عامیانه می‌آموزید. اگر در این مسیر، منابع آموزشی اشتباهی را انتخاب کرده باشید، می‌تواند منجر به حک شدن یک […]