افتخارات دانیال

افتخارات دانیال

بسیاری از کسانی آموزشگاه زبان دانیال را می شناسند شاید  فکر می کنند که ما به کسب رتبه اول دانیال در ارزشیابی آموزشگاه های زبان استان یزد در چند سال پی در پی می بالیم (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱) و یا اینکه افتخار ما کسب تقدیر نامه از وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۰ و یا قرار گرفتن در جمع ده آموزشگاه برتر کشور( SEO )می باشد ویا دریافت سایر تقدیر نامه ریز و درشت در سال های مختلف است، اما دانیال به افتخار آفرینان خود می بالد. دانیال مفتخر است که از کادر اداری و آموزشی دلسوزی برخوردار است که این افتخارات را رقم زده اند. دانیال به مدیران و مدرسانی افتخار می کند که در هیچ زمینه ای در آموزش زبان آموزان کوتاهی نکرده اند. خانواده دانیال مفتخر است که با همت و غیرت مثال زدنی خود همیشه پیشرو در ارائه بهترین و به روز ترین خدمات به داوطلبان بوده است.امیدواریم که این همه مورد عنایت خداوند متعال و پسند همشهریان محترم قرار گیرد..